Este sitio Web utiliza cookies propias y de terceros con objeto de mejorar la experiencia de navegación. Si continúa navegando estará aceptando de forma expresa el uso de estas cookies. Puede obtener más información en nuestra página Uso de Cookies

Text Legal

El contingut del web de , té per objecte informar de les activitats, productes i serveis de , l'oferta i prestació dels mateixos d'acord amb els seus termes i condicions i facilitar l'operativa als clients.

És titular dels drets de propietat intel•lectual sobre les imatges, textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d'aquest web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva.

No assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de . La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Els productes i serveis que ofereix a la present web, podran ser sol•licitats i/o contractats on-line pels clients mitjançant la utilització d'un sistema de claus i codis facilitats per l'empresa que permetin la identificació inequívoca d'aquests.

Garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

Clàusula de Protecció de Dades

Garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d'acord amb la L.O. 15/1999, el client o usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l'Empresa i al tractament automatitzat d'aquests, inclosos aquells als quals l'Empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió, a fi d'adequar les nostres ofertes comercials al seu perfil particular i de realitzar, si escau, models valoratius, garantint sempre el dret a conèixer els criteris i programes utilitzats. Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de . El client o usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, sent facultatives les respostes que pogués donar a les qüestions que se li plantegin al marge del contracte.

El client o usuari queda igualment informat sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, podent utilitzar per a fer-ho qualsevol dels canals de comunicació de , utilitzant el servei telefònic d'atenció al client +34 932076179, o mitjançant el correu electrònic ecatalan@diagonalclinic.com o, en general, pel mitjà de comunicació que generalment utilitzi. El departament responsable del fitxer automatitzat és el Departament Administració de, en domicili social, on el client o usuari també es podrà adreçar per escrit en el cas de considerar-ho necessari.

El client o usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el paràgraf primer, a altres entitats del Grup. Així mateix, el client o usuari accepta que les referides societats li enviïn informació sobre els béns o serveis que comercialitzin. L'acceptació del client o usuari perquè puguin ser tractades o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.